Revisjon

Lundes Revisjonskontor DA utfører lovbestemt revisjon av alle typer selskaper og organisasjoner.
I tillegg påtar vi oss attestasjonsoppdrag, revisjonsoppdrag med spesielle formål og andre avtalte kontrollhandlinger.

Vi er et lite kontor som fokuserer på tilgjengelighet, personlig kontakt med kundene og effektiv revisjon innen rammen for god revisjonsskikk.

Skatt og avgift

Lundes Revisjonskontor DA bistår både revisjonsklienter og andre klienter
med skatte- og avgiftsrådgivning. Av områder kan nevnes:

• Bistand med utarbeidelse av selvangivelse og likningspapirer
• Bistand med utarbeidelse av aksjonærregisteroppgaven
• Attestasjon av prosjektaktivitet for EU og SkatteFUNN
• Merverdiavgift
• Generell skatterådgivning

Øvrig bistand

Lundes Revisjonskontor DA kan også yte bistand med:

• Bistand med teknisk utarbeidelse av årsregnskap med noter
• Regnskapsbistand
• Stifting og etablering av nye selskaper
• Omorganisering av virksomheter, fusjon og fisjon
• Verdsettelse av virksomheter
• Due diligence
• Bistand ved kjøp/salg av virksomheter

Bransjer som vi er representert i:

• Forskningsinstitutter
• Detaljhandel
• Eiendom
• Produksjon
• Investeringsselskaper
• Servicebedrifter
• Konsulentvirksomhet
• Transport