Denne siden er beregnet for deg som skal legitimere deg eller ditt foretak overfor Lundes Revisjon DA fordi du innehar en rolle/relasjon til en bedrift som inngår et kundeforhold med oss.
I tillegg må det gis opplysninger om hvem som er foretakets reelle rettighetshavere.