Om oss

Lundes Revisjonskontor DA er et statsautorisert revisjonsselskap som holder til sentralt i Oslo. Selskapet ble stiftet i 1994.

Våre klienter består i hovedsak av små og mellomstore selskaper fordelt på mange forskjellige bransjer. De fleste kundene er lokalisert i Oslo-området.

Vår hovedoppgave er å utføre lovbestemt revisjon. Vi tilbyr også tjenester innen bl.a. skatte- og avgiftsrådgivning, årsoppgjør, verdivurderinger, fisjon/ fusjon og selskapsetablering.

I tillegg til egne tjenester har vi et godt nettverk av samarbeidspartnere; advokater, regnskapskontorer, konsulenter med videre.